KVALITÉ OCH STOLTHET

C Grönström Bygg & Fastighetstjänst AB

Från idé till färdigt resultat

Vi hjälper dig med planeringen,bygget samt skötseln för ditt unika projekt

Rätt samarbetspartners

Vi använder oss endast av tillförlitliga,duktiga underentreprenörer/ leverantörer som kan sitt yrke och levererar god kvalité

Kvalitetskännedom

Använder noga rätt utvalt virke och övriga material på rätt plats för bästa slutprodukt 

Detaljer som räknas

Vi är kunniga på att med varsam hand bevara och återskapa det lilla extra som ger exempelvis huset sin rätta karaktär

Kundreferenser

Vi är mycket nöjda med arbetet och de lösningar som krävdes under arbetets gång 

/Dan Hultqvist och Josefina Garcia Hultqvist 

Vi är jätteglada över utbyggnaden, allt blev underbart och jättesnyggt.
Vi kan varmt rekommendera C  Grönström Bygg & Fastighetstjänst AB.

/Brigitte Hellinger